18-08-04

zomerfistivals

pukelpoep, rimpelrok ?
 
ammaai... wat gaan ze noch alemaal verzinen ?
 
volgens mei kompt er volgent jaar een festival spesifiek voor de vrowen :
 
Selulieties 2005 ! (met 1 haedlaainer en 2 aailaainers, hahaha !)
 
Ju ziet, tofen jony houwd affentoe wel eens van een moptje !

02:02 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

16-04-04

kben op dit moement werkzoekent en ep gesolisiteert bij

kben op dit moement werkzoekent en ep gesolisiteert bij megapoel om bij die groote boksen te moggen staan, maar ik ep nog geen antwoort terug geggat. die olanders tog ! 

00:46 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

24-02-04

moder

ik hou enorm van veltreiden. die konkurensie tusen al die mannen vint ik echt fantastish. ik kijk ook alteids naar "wellens en wee' op vrt4. peeter van zantvliet is de beste komiese akteur na herbert flak !!!

09:53 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

NE GOEIEN MOP

ik kep gisteren ne goeie mop gehoort : ter waren eens 2 vlooien en den eenen zecht teggen den anderen moeienekeer wa weeten ik ep de lootoo gewonen a ja zecht den andern wa ga je metta gelt doen awel zecht den enen ik ga nen groten hont kopen voor mij aleen !
 
hihihi ja ja tofen jhony is beck into bisnis ! tot spijd van wie het berijdt !


02:13 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

21-11-03

Aloo beste blogvrinden, dezze week eb ik nen eel spanen

Aloo beste blogvrinden,
 
dezze week eb ik nen eel spanende week megemaakd. mijn niewe lief vanesa was persies noggal kwaat op mij, ze zij datse 10 dagen overteit was.
 
twas nie normaal, den ele tijt maar belen en mijlen, ik kreeg er egt shrek van; twas bijna gelijk in foetal aftreksion.
 
gelukig was et maarr een mistverstant : ze hadt gewoon aar orlooze verkeert gazet dus was zij eigeluk nie overteit, maar veel te vroeg
 
eintgoet, algoet zulen we maar zegen !

20:52 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

14-11-03

shone marsandieze

een mijsje genaamdt vannissa die ook al een reakstie gazetgat op mijn bolg eeft nu ook een indukwekende pawerpoindt pressentattie van sichself gesturd.
van et teen kwamt ader en ### jopie ### tofen jhony heeft een niew lief !!!

10:15 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

13-11-03

de brug

vorrige week at onze leerar van onze shool gezecht dawe nie aleen de dindsdag maar ook de mandag vrijadden om dazze met de shool de brug gingen maaken
 
maar giseren paseerde kik daar me mijn fiets en de brug wasnog alteidts kapott !
 
proppere manen die van onze shool !

23:02 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

11-11-03

prins sjaals

ik vint et nie tof da ze prins sjaals zo pesten. 
 
moesti naar vlanderen kommen dan ebbik ier nog enkele tips voor em.


23:42 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-11-03

kaffe tarria


sorie als ik de latste teid niet zoveel geblogt heb.
 
vorrige dindag heft mijn vrindin het ui gemaakt.
 
sinsdien zit ik iddere dag in de kaffe tarria vant zwenbad op zok naar een niew lief. en als ik dan tuiskomt ben ik meestal te zat om noch zonder spelingfouwten te tippen !
 
ps. volgen mij is de baas van kaffe tarria vant zwembadt een sjoengelaar want alsge daar ne spa besteld dan smakt die noggal naar kloor ! 

01:23 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

floue rikken !

an aldi flouwe grapenmakers die van de onozele reactsies nalatten over mijn fist :
 
KANNEKIK DAAR DUS NIE MEE LAGHEN EEEEE !
 
omde praaivesie van mijn fiets te besgermen plaats ik daar geen fotto van tis te nemen of te laten !
 
kzou better mijn naam verranderren in BOOZE JHONY maar alei kzal julie nog een kans geeven !!!!!!!!!!!!!!!
 
hirnaast zie je ne fotto van mezzelf (of van iemant anders, kweet et eigen luk nie zogoe, kepdie fotto gevonen op een rusisse siet maar mijn rusies trekt op nie veel)

01:09 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

03-11-03

lijfsteil tip

keb gemerkd tijens de eerstte week van mijnblogji datter eel wijnig vouwen zijn die mijn bogg leezen. darom zal tofen jhony affentoe een lijfsteil tip doen.
 
Vandag tip numer 1 :
 
Pots smogens alteid je tanden om een stingkende adem en karries te vermeiden !
 
alle mijsjes moggen ook allijd een reakstie nalaten, tofen jhony zal die met pezier behandwoorden.

21:26 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (10) |  Facebook |

02-11-03

meilpaal

joperdepoepi ! kben vanaag vermelt op domi log !!! kvint da nogtans nie zon domen log want gistreren staanden da noch shone pormofottos op maar ondertusen weggens het grotte suckses verweiderd. dommie is ne pressentater van radiodona die de ochenden volbabelt. je mot zeker eens lusteren als dan al waker bentt.

http//ww.domlog.be/

12:28 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

01-11-03

$$$

hoi alemaal,
 
kben eel volijk want vanavent gak voo de eeste keer wer!ken ! kga pilen verko  pen in dieskottek the VJs. tscheint da je daar vel gelt mee kund verdeinen. en ik ben blijj dak dementsen ook een hantje kant helpen en de fama seuttiche industry een boest ggeef. 

18:43 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

31-10-03

zoppas

zoppas waskik de 500000te bezokker op de blog altatm:aters van supperkuen? ik denkt da ik iest' gewonene eb mzzr dat was niet egts dudelik.
 
zen bog gat zogeezegt over de ced's van heet momment maarkeb darr nergans iet van tunning biats of euroshop for kits geleezen !!è

23:39 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

gogle

vanda                    ag zouwket met julie wilen heben over zoken met ggoogle.
 
men zeg alteid das idiaal is om dignen op te zoken marr nee oor ç kijk maar :;
 
http://www.google.be/search?q=websieet+over+lussifers&...=
 
 
vandag is er opo bggoogle wel een mooie heloween tekkenig te zien !!!!!

20:04 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

30-10-03

tuning metings

mijn faveriet websiet is ongeweifeld http://www.extreme-tuning.be/
 
je vint daar alle mogleke infomattie over tuning enzo
 
ikga nog nie naar aldie metings want kep noch maar ne fiets
 
hier naast vindt je een baner waar je op kan kliken

22:29 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

de karefoer

mijn*vriendin zij mij gisteravent dak een man bent die riscogedrag vertoond e ndak beter een eetstest zouw doen ikke ,dus vandag terten naar de karefoer achter zoon eetstest
 
daar opzoek gega&n naar de eetsafdeling maar nieks gevond"en
 
jaja de karefoer uw vriend zegen ze maar ik das dike boelsit !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

22:11 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

beket

als je zoeens rontkeikt op de blogen dan is eenvan de poppeleirste bekkets webstek.
 
aha een websiet over lussifers denk je mesgien mar da is dus geen waar he.
 
etgaat vooral over kulttuur metveel moeileke woorden§é volgens mij is dit bekett profesor aande unieveritijd 
 
ier isde link : htp:/beket.skynetbogs.be/

20:14 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

koers

edy merks is zonen dike vent, die kan onmogelek wilerkampijoen gewweesd zijn  volgnes mij is da een fabeltje da ze uitgevonden ebben om frank vandenbroeke te motiveeren

09:14 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

andere tofe blogen

zowals julie zien eb ik iernaast enkele haedlinnes gazet van mijn favoerite skynet blogen.
 
erstaat nog nie zoveel op die blogen, presies daaromwant ik lees ni graag
01:11 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

aap

keb gezien in tniews dat een rechtbank int proses kools buitengeschot is.
omdat ij gezegd at dat den adfokaat den aap nie mogt uitangen.
 
mijne leeraar zegt da ook alteid van mij
 
morgen dien ik klacht in !!!!


00:22 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

gol

ik vin da anbetant da gol nu om 10 uur begint.
 
nu moet ik alteid in et begin van den tweeden elft naar uis krossen om da te kunnen zien.
 
de video programeren gaat nie, want mijn zuster pakt al big brotter lifestrien op
 
(mijn zuster werkt savens in de hoereka)

00:17 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

29-10-03

julie zien iernaast et beweis dat ik eeeeeeeeeeeeeeeeee

julie zien iernaast et beweis dat ik eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel goe bezig ben !!!

23:54 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

spitig voorval

onzen ont eeft vanddag de kanaire van mijn moeder opgefreten
 
we waren op bezoek bji ons moeder en dienen ont kon daar percies nie zo goe tegen dat daar nen vogel was
 
dus sprongt ij tegen die kooi en die kooi was ongevallen
 
en tvogeltje was nie meer te reden
 
tot zover den istorie van onzen ont en mijn ma haar pietje

23:43 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

gezijt alemaal welgekomen

allo ik ben tofen jhony
 
welkom op mijn blogje
er is ier nog nie zoveelte zien
 
ik moe nog al mijn prisen instekenmaar
komt ier zeker nog ne keer terug
want da zal ier pleznat worden
 
a kijkt mijnen teler beweegt al23:30 Gepost door tofen jhony | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |